top of page
103577301-GettyImages-533979847.jpg

УСЛУГИ АГЕНТСТВА

Услуги на агенцията / Набиране на експерти

ADS 
SERVICES

Набиране на експерти

Можем да ви помогнем при набирането на персонал за вашия проект. Разполагаме с голяма база от експерти, работещи в различни области. Имаме значителен опит в намирането и наемането на експерти като:

  • Генерални, изпълнителни, търговски, финансови директори, директори по развитието.

  • Заместник генерални директори.

  • Представители на компанията (технически директори, главни инженери, ръководители на инженерни групи).

  • Мениджъри по закупуване / снабдяване.

  • Директори по покупките/доставките.

  • Експерти в областта на топлоснабдяването и отоплителните мрежи, както и други експерти от различни области!

Експертното проучване е вид проучване, при което респондентите са експерти - висококвалифицирани специалисти в определена област на дейност.

  • генератор, източник на идеи, хипотези и предложения.

  • съдия, който да оцени наличните данни, характеристики и резултати на обекта

  • Одитор за оценка на условията, при които е проведен експериментът

  • източник на информация, неизвестен на изследователя, който да послужи като основа за по-нататъшен анализ.

ekspertov_bg_gradient.png

Експертът може да участва в проучването като:

bottom of page